Old Boys – Seniorklubben
Old Boys klubben byder nye og gamle medlemmer rigtigt hjerteligt velkommen.

Old Boys er en klub for herrer i alderen ca. 55 år og der over, der har en positiv indstilling til at spille seriøs golf med ligesindede under hyggelige og sociale former. Alle uanset spillerhandicap er velkomne.

Der spilles match hver onsdag – både sommer og vinter – med start kl. 10.00. Scorekort skal afleveres senest kl. 09.40 til holdkaptajnerne, der sammensætter holdene ved lodtrækning. Matchformen er som regel stableford, afvekslende med andre spilleformer, f.eks. slagspil, Hallington og Texas Scramble.

Der afholdes holdkonkurrencer ind i mellem. I løbet af sommersæsonen afvikles to løbende turneringer – “The Old Boy” og “Old Boys Masters”. (Se match-program). Desuden arrangeres der i løbet af sommeren spil på 2 fremmede baner. (Se match-program).

Der er frit valg, om man vil spille ud fra fra rødt eller gult tee sted. HUSK at udskrive scorekort efter tee valg.

Der er præmier ved hver onsdagsmatch til de 3 bedst placerede i henholdsvis A og B-rækkerne – uanset hvilket tee sted, der spilles fra. Ved holdspil er der ligeledes præmier til de bedst placerede hold. A og B-rækkerne opdeles med lige mange deltagere i hver række i forhold til spillerhandicap. Ved ulige antal deltagere fordeles rækkerne med een mindre i A-rækken.

Der er præmie uddeling umiddelbart efter hver match. Er præmiedeltageren ikke til stede, udgår han af præmierækken, og næste placerede spiller overtager præmien.

Ved holdspilsmatcher er der præmier til tættest på flaget i første slag på udvalgte par 3 huller.

I løbet af sommeren arrangeres fælles middage med socialt samvær en gang om måneden, undtagen juli. (Se match-program)

Samtlige matcher i sommersæsonen, hvor der spilles MASTERS, er EDS runder. Det vil sige, at der foretages handicapregulering på samtlige indleverede scorekort. Kaptajnerne kan ved særligt dårlige vejrforhold aflyse EDS reguleringen. Dette meddeles umiddelbart inden start. Ved alle øvrige matcher vil spillere med en større score end 36 point altid blive reguleret – uanset vejrlig.

Sommersæsonen slutter ultimo oktober med en match, årsmøde og middag med præmieuddeling til de afsluttede løbende turneringer.

Gæster er velkommen til at spille med for 30 kr., men deltager ikke i præmierækken.

Kontingentet er 400 kr. årligt, der indbetales inden den 31. januar på klubbens bankkonto 9286-1930241713. HUSK ved benyttelse af netbank eller indbetaling i banken udfyldes meddelelser til modtager med navn og medlemsnummer.

Alle medlemmer opfordres til at holde sig orienteret på Old Boys hjemmeside gennem hele sæsonen.

Vi ser frem til en god og kammeratlig golfsæson!

 

EVT. SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL HOLDKAPTAJNERNE:

Keith Harwood – tlf.: 30 89 63 81 – mail: keithharwood@stofanet.dk

Aksel Jensen – tlf.: 25 27 04 55 – mail: aksel@home4.gvdnet.dk

Kasserer og hjemmesideredaktør:

Gudmund Nielsen – tlf.: 21 78 03 43 – mail: gn@flexaccount.dk

Del det!