Klub for seniormedlemmer af Aalborg Golf Klub

PEN-klubben af 1995 er en intern klub for medlemmer af Aalborg Golf Klub. Det er en betingelse for deltagelse i PEN-klubbens matcher, at man er fyldt 65 år (bestyrelsen kan dog dispensere fra alderskravet). Fast spilledag er mandag (ikke helligdage) med start kl. 9:00. Vi spiller 9-huls sløjfen. Der spilles fortrinsvis Stableford, men i løbet af sæsonen varierer vi repertoiret med andre spilleformer. Normalt har klubben 2-3 årlige udflugter, hvor vi spiller på fremmede baner.

I PEN-klubben lægger vi vægt på, at vi får et godt spil golf i en kammeratlig og hyggelig omgangstone. Sidste mandag i hver måned arrangeres en fælles frokost.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved at møde frem på startstedet.

Sæsonstart                  12. april 2021

Starttid                       Mandage kl. 9:00 (mødetid kl. 8:45)

Kontingent                  300 kr./år

Bestyrelse:
Formand         Hans Erik Heuer      mobil 2463 3021
Næstformand   Jørn Strange          mobil 2398 0642
Kasserer          Svend Erik Jensen   mobil 4081 9111
Medlem           Helena Heuer            mobil 2021 4641
Medlem           Flemming Dyrman   mobil 4028 2566

Del dette!