Klub for seniormedlemmer af Aalborg Golf Klub

PEN-klubben af 1995 er en intern klub for medlemmer af Aalborg Golf Klub. Det er en betingelse for deltagelse i PEN-klubbens matcher, at man er fyldt 65 år (bestyrelsen kan dog dispensere fra alderskravet). Fast spilledag er mandag (ikke helligdage) med start kl. 9:00. Vi spiller 9-huls sløjfen. Der spilles fortrinsvis Stableford, men i løbet af sæsonen varierer vi repertoiret med andre spilleformer. Normalt har klubben 2-3 årlige udflugter, hvor vi spiller på fremmede baner.

I PEN-klubben lægger vi vægt på, at vi får et godt spil golf i en kammeratlig og hyggelig omgangstone. Sidste mandag i hver måned arrangeres en fælles frokost.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved at møde frem på startstedet.

Sæsonstart 12. april 2021
Starttid Mandage kl. 9:00 (mødetid kl. 8:45)
Kontingent 300 kr./år
Bestyrelse:Navnmobil
Formand            Hans Erik Heuer 2463 3021
Næstformand           Jørn Strange 2398 0642
Kasserer             Svend Erik Jensen4081 9111
Medlem                       Helena Heuer2021 4641
Medlem              Flemming Dyrman4028 2566

Del dette!